Tháng Sáu 9, 2023

Công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?

Công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?

A. Đưa một chậu cây cảnh ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm

B. Kê bàn học cạnh cửa sổ cho sáng

C. Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to

D. Cho ánh sáng chiếu vào bộ pin mặt trời của máy tính để nó hoạt động

Hướng dẫn

Việc phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to là sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng

Đáp án: C