Tháng Ba 27, 2023

Có bạn ở trong phòng được ngăn cách bởi một bức tường có các lỗ. Hãy chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau:

Có bạn ở trong phòng được ngăn cách bởi một bức tường có các lỗ. Hãy chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau:

A. A và G nhìn thấy nhau

B. B và E nhìn thấy nhau

C. A và D nhìn thấy nhau

D. C và D nhìn thấy nhau

Hướng dẫn

Ta có: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

A – bị chắn nhau bởi tường

B – bị chắn nhau bởi tường

C – bị chắn nhau bởi tường

D – có thể nhìn thấy nhau vì không bị chắn bởi tường

Đáp án cần chọn là: D