Tháng Ba 21, 2023

Có ai mặt đẹp như hoa, Từ bên nước Sở sang qua nước Tề, Mười lăm mười sáu thì về, Từ ba mươi tuổi chẳng hề vãng lai. Là cái gì?

Có ai mặt đẹp như hoa, Từ bên nước Sở sang qua nước Tề, Mười lăm mười sáu thì về, Từ ba mươi tuổi chẳng hề vãng lai. Là cái gì?

Câu trả lời là: Mặt trăng