Tháng Ba 24, 2023

Bằng cái đĩa, xỉa xuống ao, Ba quân thiên hà đào hoài không lên – Là gì?

Bằng cái đĩa, xỉa xuống ao, Ba quân thiên hà đào hoài không lên – Là gì?

Câu trả lời là: Mặt trăng