Tháng Mười 26, 2021

Chúng ta có thể bị lây nhiễm vi khuẩn giang mai qua con đường nào dưới đây ?

Chúng ta có thể bị lây nhiễm vi khuẩn giang mai qua con đường nào dưới đây ?
A. Qua quan hệ tình dục không an toàn
B. Qua nhau thai từ mẹ sang con
C. Qua truyền máu hoặc các vết xây xát
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Chúng ta có thể bị lây nhiễm vi khuẩn giang mai qua con đường:
– Qua quan hệ tình dục không an toàn
– Qua nhau thai từ mẹ sang con
– Qua truyền máu hoặc các vết xây xát
Đáp án cần chọn là: D