Tháng Mười 23, 2021

Chức năng nào biểu hiện sự điều hòa nhiệt của da?

Chức năng nào biểu hiện sự điều hòa nhiệt của da?
A. Bay hơi của mồ hôi
B. Dãn mạch, co mạch,
C. Rùng mình
D. Cả A. B và C đều đúng.

Hướng dẫn

Chức năng nào biểu hiện sự điều hòa nhiệt của da: mồ hôi thoát ra sẽ bốc hơi, mạch máu dưới da co
lại khi lạnh, dãn nở khi nóng, rùng mình khi lạnh…
Đáp án cần chọn là: D