Tháng Ba 29, 2023

Cho hình vẽ sau: Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt trên hình vẽ:

Cho hình vẽ sau:

Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt trên hình vẽ:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Hướng dẫn

Có 5 đường thẳng phân biệt là MR, RN, NQ, QP, PM

Chọn đáp án A.