Tháng Tư 2, 2023

Cho hình vẽ sau. Khẳng định nào sai?

Cho hình vẽ sau. Khẳng định nào sai?

A. Tia BE nằm giữa hai tia BA và BC

B. D và E nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng AC

C. Tia BA và BC là hai tia đối nhau

D. Tia BD nằm giữa hai tia BA và BE

Hướng dẫn

Tia BE cắt đoạn AC tại điểm B nằm giữa A và C nên tia BE nằm giữa hai tia BA và B

C. Đáp án A đúng

Theo hình vẽ ta thấy, D và E nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng AC nên đáp án B đúng.

Tia BA và BC là hai tia chung gốc B và tạo thành đường thẳng AC nên hai tia BA và BC là hai tia đối nhau. Đáp án C đúng

Ta thấy tia BD không cắt đoạn thẳng AE nên tia BD không nằm giữa tia BA và BE nên đáp án D sai

Chọn đáp án D