Tháng Tư 2, 2023

Cho hình vẽ dưới đây, ta có hai đường tròn (O; 2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C,D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O. a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm. b) Vì sao đường tròn (C; 2cm) đi qua O, A?

Cho hình vẽ dưới đây, ta có hai đường tròn (O; 2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C,D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.

a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm.

b) Vì sao đường tròn (C; 2cm) đi qua O, A?

Hướng dẫn

a) Vẽ đường tròn (C; 2cm)

b) Ta có: C ∈ (O; 2cm) ⇒ OC = 2cm

⇒ O ∈ (C; 2cm)

+ C ∈ (A; 2cm) ⇒ CA = 2cm

⇒ A ∈ (C; 2cm)

Vậy đường tròn (C; 2cm) đi qua điểm O, A