Tháng Mười 17, 2021

: Cặp NST tương đồng là:

: Cặp NST tương đồng là:
A. Hai NST giống nhau về hình thái và kích thước.
B. Hai NST có cùng 1 nguồn gốc từ bố hoặc mẹ.
C. Hai crômatit giống hệt nhau, dính nhau ở tâm động.
D. Hai crômatit có nguồn gốc khác nhau.

Hướng dẫn

Cặp NST tương đồng là hai NST giống nhau về hình thái và kích thước
Đáp án cần chọn là: A