Tháng Mười 17, 2021

Bộ phận đóng vai trò điều khiển các hoạt động sống của tế bào là

Bộ phận đóng vai trò điều khiển các hoạt động sống của tế bào là
A. Lưới tế bào
B. Chất tế bào
C. Nhân tế bào
D. Bộ phận khác

Hướng dẫn

Nhân có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
Đáp án cần chọn là: C