Tháng Ba 24, 2023

Bánh trung thu nhân ngọt hay nhân mặn có trứng?

Bánh trung thu nhân ngọt hay nhân mặn có trứng?

Câu trả lời là: Cả nhân mặn và nhân ngọt đều có trứng