Tháng Ba 29, 2023

Bánh trung thu là bánh do ông Trung hay bà Thu làm?

Bánh trung thu là bánh do ông Trung hay bà Thu làm?

Câu trả lời là: Không phải ông Trung, bà Thu.