Tháng Mười Một 28, 2021

Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu là

Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu là

A. Thành thịB. Bang

C. Lãnh địa phong kiếnD. Vương quốc

Hướng dẫn

Đáp án: C