Tháng Mười Một 28, 2021

Đâu là chính sách đối ngoại xuyên suốt của Trung Quốc thời phong kiến với Việt Nam?

Đâu là chính sách đối ngoại xuyên suốt của Trung Quốc thời phong kiến với Việt Nam?

A. Bành trướng, xâm lược.

B. Bế quan tỏa cảng.

C. Hòa hảo, mềm dẻo.

D. Lúc hòa hiếu, lúc chiến tranh.

Hướng dẫn

Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Trung Quốc thời phong kiến đối với Việt Nam là bành trướng, xâm lược. Cụ thể:

– Thời Hán: Trung Quốc tiến hành xâm chiếm nước Nam Việt và đặt ách cai trị ở đây. Tiêu biểu cho phong trào đấu tranh của nhân dân Nam Việt là: khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

– Thời Đường: củng cố chế độ thống trị ở An Nam, Khúc Thừa Dụ đứng dậy khởi nghĩa (905 – 907).

– Thời Tống: năm 981 và năm 1076, nhà Tống đem quân xâm chiếm Đại Việt. Nhưng đều thất bại với cuộc kháng chiến do Lê Hoàn và Lý Thường Kiệt lãnh đạo.

– Nhà Nguyên: đem quân xâm lược Đại Việt và thất bại với cuộc kháng chiến chống Nguyên của nhà Trần (1285, 1287 – 1288).

– Nhà Minh: đặt ách cai trị Đại Việt sau thất bại của nhà Hồ (1400 – 1407). Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) đã khiến quân Minh phải đầu hàng rút về nước.

– Nhà Thanh: tiến hành xâm lược thất bại với cuộc kháng chiến của Nguyễn Huệ (1789).

Đáp án cần chọn là: A