Tháng Tư 18, 2024
sóng cơ

21 Chuyên đề sóng cơ được sắp xếp từ cơ bản tới nâng cao

21 Chuyên đề sóng cơ được sắp xếp từ cơ bản tới nâng cao
Link tải:50 câu sóng cơ hay và khó
Link tải:Chuyên đề chuẩn hóa sóng âm (vận dụng-nâng cao). Lời giải chi tiết
Link tải:Sóng Cơ- Chinh Phục Bài Tập Vật Lí
Link tải:Chuyên đề các câu hỏi và bài tập sóng cơ 2007 – 2017
Link tải:CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN GIAO THOA SÓNG CƠ KHÓ TRONG ĐỀ THI ĐH 2017
Link tải:CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THEO DẠNG SÓNG DỪNG
Link tải:CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THEO DẠNG GIAO THOA SÓNG
Link tải:Chuyên đề trắc nghiệm theo dạng đại cương sóng cơ học
Link tải:Chuyên đề bài tập sóng cơ có lời giải chi tiết
Link tải:Chuyên đề 341 câu SÓNG CƠ – SÓNG ÂM có phân dạng và đáp án – Hàm số
Link tải:Chuyên đề 60 câu Sóng cơ – sóng âm khó có lời giải chi tiết (sưu tầm)
Link tải:Chuyên đề Sóng cơ và sóng âm
Link tải:Tuyển chọn sóng cơ từ các trường chuyên hay và khó – Hàm Số
Link tải:Chuyên đề Sóng dừng hay và khó – Hàm Số
Link tải:Chuyên đề sóng cơ bản mới nhất – Hàm số
Link tải:Chuyên đề Số điểm cực đại, cực tiểu
Link tải:Chuyên đề Hệ thức vàng cho bài toán sóng âm
Link tải:Chuyên đề những câu hay của tất cả các trường chuyên, phần sóng cơ có lời giải chi tiết
Link tải:Đề thi thử Lý 12 – Chương II – CB
Link tải:Chuyên đề bài tập sóng cơ 2
Link tải:Chuyên đề bài tập sóng cơ 1