Tháng Ba 1, 2024
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

13 chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

13 chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
LINK TẢI Chuyên đề trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng – Lê Bá Bảo
LINK TẢI Chuyên đề trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng – Đặng Việt Đông
LINK TẢI Chuyên đề bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Thân Thị Hạnh
LINK TẢI Chuyên đề bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng có lời giải chi tiết – Đặng Việt Đông
LINK TẢI Bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng có lời giải chi tiết
LINK TẢI Bài tập trắc nghiệm phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Trần Quốc Dũng
LINK TẢI Các phép biến hình trong mặt phẳng – Nguyễn Hữu Biển
LINK TẢI Chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Nguyễn Minh Tiến
LINK TẢI Phân dạng và bài tập Hình học 11 học kỳ I – Lư Sĩ Pháp
LINK TẢI Phép biến hình và phép dời hình – Lê Bá Bảo
LINK TẢI Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Trần Quốc Nghĩa
LINK TẢI Chuyên đề phép tịnh tiến – Lê Bá Bảo, Trần Quang Thạnh
LINK TẢI Phương pháp giải các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Trần Đình Cư