Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào không phản ánh đúng công dụng của những chiếc rìu đá của Người tối cổ?

Ý nào không phản ánh đúng công dụng của những chiếc rìu đá của Người tối cổ?

A. Chặt cây cối.

B. Dùng trực tiếp làm vũ khí tự vệ.

C. Tấn công các con thú để tạo ra thức ăn.

D. Dùng làm công cụ gieo hạt.

Hướng dẫn

Đáp án: D