Tháng Mười Một 28, 2021

Vua ở Ai Cập được gọi là gì?

Vua ở Ai Cập được gọi là gì?

A. Thần thánh dưới trần gian.

B. En-xi.

C. Pha-ra-on.

D. Thiên tử

Hướng dẫn

Vua là người đứng đầu giai cấp thống trị trong xã hội cổ đại phương Đông, dựa vào quý tộc và tôn giáo, bắt mọi người phải phục tùng. Vua chuyên chế – người Ai Cập gọi là Pharaôn (cái nhà lớn), người Lưỡng hà gọi là Enxi (người đứng đầu), Trung Quốc gọi là Thiên Tử (con trời).

Đáp án cần chọn là: C