Tháng Mười Một 28, 2021

Vì sao người Ai Cập giỏi về hình học?

Vì sao người Ai Cập giỏi về hình học?

A. Nhờ việc quan sát thiên văn.

B. Việc xây dựng kim tự tháp.

C. Phải đo đạc ruộng đất hàng năm.

D. Có nhiều nhà toán học giỏi.

Hướng dẫn

– Người Ai Cập giỏi về hình học, họ đã biết cách tính diện tích hình tam giác, hình thang… họ còn tính được số pi bằng 3,16 (tương đối),…

– Người Ai Cập rất giỏi về hình học. Vì:

+ Do Ai Cập phát triển nền kinh tế nông nghiệp từ rất sớm. Việc canh tác nông nghiệp phụ thuộc vào nước sông Nin. Mà mực nước sông thì lên xuống theo lượng mưa cũng như theo vị trí so với bờ sông.

+ Sống ở lưu vực con sông này thường xuyên bị lụt lội, khi lụt rút đi thì dân cư kéo về canh tác lại nhưng nhà cửa, vườn tược đã bị lũ lụt xoá đi nhiều mốc làm sao định vị lại được nên dẫn đến việc tranh giành đất đai, vườn tược của nhau.

→ Vì vậy, họ cần tính toán về những miếng đất canh tác, tính toán về mực nước sông,…

Đáp án cần chọn là: C