Tháng Mười Một 30, 2023

Vì sao Mặt Trăng lúc thì tròn, lúc thì khuyết?

Vì sao Mặt Trăng lúc thì tròn, lúc thì khuyết?

A. Vì Mặt Trăng bị méo

B. Vì Mặt Trăng bị mặt trời che khuất

C. Vì ánh sáng Mặt Trời chiếu vào Mặt Trăng mỗi lúc mỗi khác

Câu trả lời là: C. Vì ánh sáng Mặt Trời chiếu vào Mặt Trăng mỗi lúc mỗi khác