Tháng Mười Một 28, 2021

Vào khoảng thời gian nào cư dân Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo công cụ bằng sắt?

Vào khoảng thời gian nào cư dân Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo công cụ bằng sắt?

A. Khoảng đầu thiên niên kỉ IV TCN

B. Khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN

C. Khoảng đầu thiên niên kỉ II TCN

D. Khoảng đầu thiên niên kỉ III TCN

Hướng dẫn

Khoảng đầu thiên niên kỷ I TCN, cư dân Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo công cụ bằng sắt, diện tích canh tác tăng hơn, việc trồng trọt đã có kết quả.

Đáp án cần chọn là: B