Tháng Mười Một 30, 2023

Trong tháng, chính xác ngày nào ta không thấy Mặt Trăng?

Trong tháng, chính xác ngày nào ta không thấy Mặt Trăng?

A. Ngày 30

B. Ngày cuối tháng

C. Ngày đầu tháng

Câu trả lời là: B. Ngày cuối tháng