Tháng Sáu 9, 2023

Trong siêu thị M thấy mỗi người tiêu dùng lựa chọn những hàng hóa khác nhau. Theo em mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là yếu tố nào sau đây?

Trong siêu thị M thấy mỗi người tiêu dùng lựa chọn những hàng hóa khác nhau. Theo em mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là yếu tố nào sau đây?

A. Giá cả.

B. Lợi nhuận.

C. Công dụng của hàng hóa.

D. Số lượng hàng hóa.

Hướng dẫn

Câu này khó mình không biết chọn đáp án gì?