Tháng Mười 17, 2021

Trong ống tiêu hoá ở người, dịch ruột được tiết ra khi nào ?

Trong ống tiêu hoá ở người, dịch ruột được tiết ra khi nào ?
A. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc dạ dày
B. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột
C. Khi thức ăn chạm vào lưỡi
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Dịch ruột được tiết ra khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột.
Đáp án cần chọn là: B