Tháng Mười 19, 2021

Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất ?

Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất ?
A. Tế bào thần kinh
B. Tế bào cơ vân
C. Tế bào xương
D. Tế bào da

Hướng dẫn

Tế bào thần kinh có kích thước dài nhất.
Đáp án cần chọn là: A