Tháng Ba 31, 2023

Trên Mặt Trăng có nước không?

Trên Mặt Trăng có nước không?

A. Có

B. Không

Câu trả lời là: B. Không