Tháng Sáu 9, 2023

Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp Ðoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội với hình thức tiệc rượu vào ngày lễ nào? 

Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp Ðoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội với hình thức tiệc rượu vào ngày lễ nào? 

A. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

B. Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

C. Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

D. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4)

Câu trả lời là: D là đáp án đúng