Tháng Mười 19, 2021

Sự phối hợp thống nhất các hoạt động trong cơ thể được thực hiện nhờ cơ chế điều hòa của

Sự phối hợp thống nhất các hoạt động trong cơ thể được thực hiện nhờ cơ chế điều hòa của
A. Hệ thần kinh
B. Hệ tuần họàn
C. Hệ bài tiết
D. Hệ vận động

Hướng dẫn

Sự phối hợp thống nhất các hoạt động trong cơ thể được thực hiện nhờ cơ chế điều hòa của hệ
thần kinh.
Đáp án cần chọn là: A