Tháng Mười Một 28, 2021

Phần lớn nhu cầu lương thực cho cư dân trong vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại đều là

Phần lớn nhu cầu lương thực cho cư dân trong vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại đều là

A. mua từ Ai Cập và Tây Á

B. sản xuất tại chỗ

C. mua từ Ấn Độ, Trung Quốc

D. mua từ vùng Đông Âu

Hướng dẫn

Cư dân Địa Trung Hải đã phải vất vả khai phá từng mảnh đất, phải lao động khó nhọc mới đảm bảo được một phần lương thực. Phần lớn còn lại các nước này vẫn phải mua lúa mì, lúa mạch của người Ai Cập và Tây Á.

Đáp án cần chọn là: A