Tháng Mười Một 28, 2021

Phần chủ yếu của một thị quốc ở vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại là

Phần chủ yếu của một thị quốc ở vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại là

A. Một pháo đài cổ kiên cố, xung quanh là vùng dân cư

B. Thành thị với một vùng đất đai trồng trọt xung quanh.

C. Các xưởng thủy công

D. Các lãnh địa

Hướng dẫn

Phần chủ yếu của một nước là thành thị với một vùng đất đai trồng trọt xung quanh. Thành thị có phố xá, lâu đài, đến thờ, sân vận động, nhà hát và quan trọng hơn cả là có bến cảng → Người ta gọi là thị quốc (thành thị quốc gia).

Đáp án cần chọn là: B