Tháng Mười Một 28, 2021

Phần chủ yếu của một thị quốc là

Phần chủ yếu của một thị quốc là

A. Một pháo đài cổ kiên cố, xung quanh là vùng dân cư

B. Thành thị với một vùng đất đai trồng trọt xung quanh,….

C. Các xưởng thủy công

D. Các lãnh địa

Hướng dẫn

Đáp án: B