Tháng Ba 1, 2024

Nói “Vận động là phương thức tồn tại của các sự vật và hiện tượng” có nghĩa là

Nói “Vận động là phương thức tồn tại của các sự vật và hiện tượng” có nghĩa là

A. Vận động là cách thức để các sự vật, hiện tượng thể hiện sự tồn tại.

B. Các sự vật, hiện tượng vận động không giống nhau.

C. Mọi sự vật, hiện tượng đều chỉ vận động sau “cú hích đầu tiên” của thượng đế.

D. Vận động là dấu hiệu duy nhất để phân biệt sự vật này với sự vật khác.

Chọn đáp án B