Tháng Mười Một 28, 2021

Những công trình kiến trúc của quốc gia cổ đại nào đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật nhưng vẫn rất gần gũi với cuộc sống?

Những công trình kiến trúc của quốc gia cổ đại nào đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật nhưng vẫn rất gần gũi với cuộc sống?

A. Các đền thờ ở Hi lạp

B. Đền đài, đấu trường ở Rôma

C. Các kim tự tháp ở Ai Cập

D. Các thành quách ở Trung Quốc

Hướng dẫn

Đáp án: A