Tháng Mười Một 28, 2021

Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của

Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của

A. Nhà nước độc tài quân sự.

B. Nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại.

C. Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

D. Nhà nước dân chủ tập quyền.

Hướng dẫn

Đáp án: C