Tháng Mười Một 28, 2021

Nhờ đâu sản xuất hàng hoá của người Hi Lạp và Rô-ma tăng nhanh, quan hệ thương mại được mở rộng?

Nhờ đâu sản xuất hàng hoá của người Hi Lạp và Rô-ma tăng nhanh, quan hệ thương mại được mở rộng?

A. Buôn bán khắp các nước phương Đông.

B. Nông nghiệp phát triển, các mặt hàng nông sản ngày càng nhiều.

C. Sử dụng công cụ đồ sắt, năng suất lao động tăng nhanh.

D. Sự phát triển mạnh mẽ của thủ công nghiệp.

Hướng dẫn

Sự phát triển của thủ công nghiệp làm sản xuất hàng hóa tăng nhanh, quan hệ thương mại được mở rộng. Người Hi Lạp – Rô-ma đem các sản phẩm của mình như rượu, nho, dầu ô liu, đồ mĩ nghệ,… đi bán ở mọi miền ven Địa Trung Hải.

Đáp án cần chọn là: D