Tháng Mười 17, 2021

Nguyên nhân chủ yếu tạo ra đột biến cấu trúc NST là:

Nguyên nhân chủ yếu tạo ra đột biến cấu trúc NST là:
A. Các tác nhân vật lí của ngoại cảnh
B. Các tác nhân sinh học của ngoại cảnh
C. Các tác nhân vật lí và hoá học của ngoại cảnh
D. Hoạt động co xoắn và tháo xoắn của NST trong phân bào

Hướng dẫn

Nguyên nhân tạo ra đột biến cấu trúc NST là các tác nhân vật lí và hoá học của ngoại cảnh.
Đáp án cần chọn là: C