Tháng Mười Một 28, 2021

Nền kinh tế của các quốc gia cổ đại Phương Đông có đặc điểm gì?

Nền kinh tế của các quốc gia cổ đại Phương Đông có đặc điểm gì?

A. Chủ yếu là săn bắn và hái lượm

B. Chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi

C. Lấy nghề nông làm gốc

D. Phát triển hầu hết các ngành kinh tế

Hướng dẫn

Đặc điểm chính của nền kinh tế phương Đông là lấy “nghề nông làm gốc”, phục vụ chính cho nhu cầu cuộc sống của nhân dân. Bên cạnh đó còn có các ngành kinh tế bổ trợ cho nghề nông đó là: chăn nuôi gia súc, làm gốm, dệt vải,…

Đáp án cần chọn là: C