Tháng Tư 19, 2024

Nơi đây cảnh đẹp hữu tình. Cửa gì danh tiếng Thân kinh một thời. Đố là cửa gì?

Nơi đây cảnh đẹp hữu tình. Cửa gì danh tiếng Thân kinh một thời. Đố là cửa gì?

Câu trả lời là Câu trả lời đúng là Cửa Thuận An