Tháng Mười Một 28, 2021

Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

A. Nông dân công xã.

B. Nô lệ.

C. Thợ thủ công.

D. Thương nhân.

Hướng dẫn

Đáp án: A