Tháng Ba 1, 2024
đề thi thử thpt quốc gia 2018

Lời giải chi tiết 47 đề thi thử hóa học 2018 các trường chuyên và sở giáo dục

Link tải: 01. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học trường THPT chuyên Bắc Ninh – Lần 1
Link tải: 02. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học trường THPT Lê Khiết – Quãng Ngãi – lần 1 – năm 2018
Link tải: 03. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần 1
Link tải: 04. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học trường THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc – Lần 2
Link tải: 05. Đề thi thử THPT QG môn Hóa trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc – lần 2 – năm 2018
Link tải: 06. Đề thi thử THPT QG môn Hóa trường THPT Việt Yên – Bắc Giang – lần 1 – năm 2018
Link tải: 07. Đề thi thử THPT QG môn Hóa trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc – lần 2
Link tải: 08. Đề thi thử THPT QG môn Hóa trường THPT Việt Yên – Bắc Giang – lần 1
Link tải: 09. Đề thi thử THPT QG môn Hóa trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa – lần 1
Link tải: 10. Đề thi thử THPT QG môn Hóa trường THPT Phạm Công Bình -Vĩnh Phúc – lần 1
Link tải: 11. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học trường THPT chuyên Bắc Ninh – Lần 2
Link tải: 12. Đề thi thử THPT QG môn Hóa học THPT Chuyên Bắc Ninh – lần 1 – năm 2018
Link tải: 13. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học trường THPT chuyên Lương Văn Tụy – Lần 2
Link tải: 14. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học trường THPT Chuyên Thái Bình – Lần 2
Link tải: 15. Đề thi thử THPT QG môn Hóa trường THPT Yên Lạc 2 -Vĩnh Phúc – lần 1
Link tải: 16. Đề thi thử THPT QG môn Hóa trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh – lần 1 – năm 2018
Link tải: 17. Đề thi thử THPT QG môn Hóa trường THPT Quảng Xương 1 – lần 1 – năm 2018
Link tải: 18. Đề thi thử THPT QG môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 – Nghệ An – lần 1 – năm 2018
Link tải: 19. Đề thi thử THPT QG môn Hóa trường THPT Đồng Đậu -Vĩnh Phúc – lần 1 – năm 2018
Link tải: 20. Đề thi thử THPT QG môn Hóa trường THPT Chuyên Hưng Yên – lần 1 – năm 2018
Link tải: 21. Đề thi thử THPT QG môn Hóa trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – lần 2 – năm 2018
Link tải: 22. Đề thi thử THPT QG môn Hóa học trường THPT Chuyên Hùng Vương – Bình Dương – năm 2018
Link tải: 23. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học trường THPT Chuyên KHTN – Hà Nội – lần 1 – năm 2018
Link tải: 24. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học THPT Chuyên Thái Nguyên – lần 1 – năm 2018
Link tải: 25. Đề thi tham khảo THPT QG – năm 2018
Link tải: 26. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học trường Chuyên ĐH SPHN – Hà Nội – lần 1 – năm 2018
Link tải: 27. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa – lần 1 – năm 2018
Link tải: 28. Đề thi thử THPT QG môn Hóa học THPT Chuyên Tuyên Quang – lần 1 – năm 2018
Link tải: 29. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học THPT Lương Văn Tuỵ – Ninh Bình – lần 1 – năm 2018
Link tải: 30. Đề thi thử THPT QG môn Hóa học THPT Đô Lương 1- Nghệ An – lần 1 – năm 2018
Link tải: 31. Đề thi thử THPT QG môn Hóa học THPT Chuyên Hưng Yên – lần 2 – năm 2018
Link tải: 32. Đề thi thử THPTQG môn Hóa Học trường THPT chuyên Bắc Ninh – lần 3 – năm 2018
Link tải: 33. Đề thi thử THPTQG môn Hóa Học trường THPT chuyên Quốc học Huế – lần 1 – năm 2018
Link tải: 34. Đề thi thử THPTQG môn Hóa Học trường THPT chuyên Bắc Giang – lần 1 – năm 2018
Link tải: 35. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ – Hoà Bình – lần 1 – năm 2018
Link tải: 36. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học THPT Hậu Lộc 3 – Thanh Hóa – lần 1 – năm 2018
Link tải: 37. Đề thi thử THPTQG môn Hóa Học trường THPT chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên – lần 1 – năm 2018
Link tải: 38. Đề thi thử THPT QG môn Hóa học trường THPT chuyên Biên Hòa – Hà Nam – lần 1 – năm 2018
Link tải: 39. Đề thi thử THPT QG môn Hóa học THPT Lê Quý Đôn – Điện Biên – lần 2 – năm 2018
Link tải: 40. Đề thi thử THPT QG môn Hóa học trường THPT Chuyên Đại học Vinh – lần 1 – năm 2018
Link tải: 41. Đề thi thử THPT QG môn Hóa học THPT Chuyên Hà Giang – lần 1 – năm 2018
Link tải: 42. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển – Cà Mau – Lần 1- Năm 2018
Link tải: 43. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học trường THPT Chuyên KHTN – Hà Nội – lần 2 – năm 2018
Link tải: 44. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học trường THPT Chuyên Sơn La – lần 1 – năm 2018
Link tải: 45. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học trường THPT Chuyên Thái Nguyên – lần 2 – năm 2018
Link tải: 46. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học trường THPT Chuyên Chu Văn An – Lạng Sơn – lần 1 – năm 2018
Link tải: 47. Đề thi thử THPTQG môn Hóa Học trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội – lần 2 – năm 2018
Link tải: 48. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ – lần 4 – năm 2018
Link tải: 49. Đề thi thử THPT QG môn Hóa Học trường THPT Chuyên Trần Phú- Hải Phòng – lần 2 – năm 2018