Tháng Mười 22, 2021

Loại hoocmôn nào dưới đây giúp điều chỉnh đường huyết khi cơ thể bị hạ đường huyết?

Loại hoocmôn nào dưới đây giúp điều chỉnh đường huyết khi cơ thể bị hạ đường huyết?
A. Ađrênalin
B. Norađrênalin
C. Glucagôn
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Ađrênalin, norađrênalin, glucagôn đều giúp điều chỉnh đường huyết khi cơ thể bị hạ đường huyết.
Đáp án cần chọn là: D