Tháng Ba 24, 2023

Lịch Sử & Địa Lý) Tên đất nước có vương quyền cổ nhất ở châu Âu với trên 1000 năm lịch sử gồm 52 đời vua và 2 đời nữ hoàng ?

Lịch Sử & Địa Lý) Tên đất nước có vương quyền cổ nhất ở châu Âu với trên 1000 năm lịch sử gồm 52 đời vua và 2 đời nữ hoàng ?

Câu trả lời là: Đan Mạch