Tháng Tư 2, 2023

Là gì? Cô nàng chung thủy dịu dàng, Tương tư theo đuổi tình lang suốt đời, Muôn năm cách biệt xa vời, Để thương để nhớ bao người thế gian.

Là gì? Cô nàng chung thủy dịu dàng, Tương tư theo đuổi tình lang suốt đời, Muôn năm cách biệt xa vời, Để thương để nhớ bao người thế gian.

Câu trả lời là: Mặt trăng