Tháng Mười Một 28, 2021

Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là

Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là

A. Miền Bắc

B. Miền tây Bắc

C. Miền Đông Bắc

D. Miền Nam

Hướng dẫn

Đáp án: C