Tháng Mười 17, 2021

Khi vết thương hở tiếp xúc với bùn, đất bẩn hoặc phân động vật, ta có nguy cơ mắc bệnh nào dưới đây?

Khi vết thương hở tiếp xúc với bùn, đất bẩn hoặc phân động vật, ta có nguy cơ mắc bệnh nào
dưới đây?
A. Uốn ván
B. Tiêu chảy cấp
C. Viêm gan A
D. Thủy đậu

Hướng dẫn

Khi vết thương hở tiếp xúc với bùn, đất bẩn hoặc phân động vật, ta có nguy cơ mắc bệnh uốn ván.
Đáp án cần chọn là: A