Tháng Mười 23, 2021

Khi nói về nơron, nhận định nào dưới đây là đúng ?

Khi nói về nơron, nhận định nào dưới đây là đúng ?
A. Không có khả năng phân chia
B. Không có khả năng tái sinh phần cuối sợi trục
C. Có nhiều sợi trục
D. Có một sợi nhánh

Hướng dẫn

Nơron biệt hóa ở mức độ cao nên mất trung thể và khả năng phân chia.
Đáp án cần chọn là: A