Tháng Mười 19, 2021

Khi lập khẩu phần ăn, chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc nào sau đây ?

Khi lập khẩu phần ăn, chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc nào sau đây ?
A. Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng
B. Đảm bảo cân đối thành phần các chất hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin
C. Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Khi lập khẩu phần ăn, chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc:
– Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng
– Đảm bảo cân đối thành phần các chất hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin
– Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể
Đáp án cần chọn là: D