Tháng Mười 22, 2021

Khi bị mụn trứng cá, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

Khi bị mụn trứng cá, chúng ta cần lưu ý điều gì ?
A. Không nặn mụn, hạn chế sờ tay lên mặt
B. Rửa mặt thật sạch ngày 2 lần
C. Nếu xuất hiện bội nhiễm, hãy nhanh chóng tìm đến các bác sĩ chuyên khoa
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Khi bị mụn trứng cá, chúng ta cần lưu ý
– Không nặn mụn, hạn chế sờ tay lên mặt
– Rửa mặt thật sạch ngày 2 lần
– Nếu xuất hiện bội nhiễm, hãy nhanh chóng tìm đến các bác sĩ chuyên khoa
Đáp án cần chọn là: D