Tháng Ba 5, 2024

Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì khác với cư dân Phùng Nguyên?

Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì khác với cư dân Phùng Nguyên?

A. Có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp.

B. Biết chăn nuôi gia sức, gia cầm và làm đồ gốm.

C. Sử dụng chủ yếu cỏng cụ bằng đá, tre, gỗ, xương.

D. Có sự xuất hiện của công cụ làm bằng đồng thau.

Hướng dẫn

Đáp án cần chọn là: A

B. Quốc Gia Cổ Cham – Pa